Mapa planetárií

Členmi APS sú organizácie prevádzkujúce pevne inštalované alebo prenosné planetáriá v Slovenskej republike patriace pod metodickú gesciu Slovenskej ústrednej hvezdárne v Hurbanove:

PEVNÁ INŠTALÁCIA PLANETÁRIA

Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove
Druh planetária:   pevná inštalácia
Rok otvorenia:   1983
Druh projekcie:   digitálna, 1,6K
Projekčný systém:   SkyExplorer 3.0 EDU
Počet projektorov:   1
Priemer premietacej plochy:   5,5 m
Počet miest:
www.suh.sk

Krajská hvezdáreň a planetárium Maximiliána Hella v Žiari nad Hronom
Druh planetária:   pevná inštalácia
Rok otvorenia:   1996
Druh projekcie:   digitálna, 4K
Projekčný systém:   SkyExplorer 2023
Počet projektorov:   2
Priemer premietacej plochy:   10 m
Počet miest:   60
www.planetarium.sk

Hvezdáreň a planetárium v Prešove
Druh planetária:   pevná inštalácia
Rok otvorenia:  1984
Druh projekcie:   optomechanická, ZKP 2 + 2x flat projektor
Priemer premietacej plochy:   10 m
Počet miest:  68
www.astropresov.sk

Hvezdáreň a planetárium M.R. Štefánika v Hlohovci
Druh planetária:   pevná inštalácia
Rok otvorenia:
Druh projekcie:   digitálna
Projekčný systém:
Počet projektorov:   1
Priemer premietacej plochy:   10 m
Počet miest:
www.hvezdaren.org

SOLAR Hvezdáreň Senec
Druh planetária:   pevná inštalácia
Rok otvorenia:
Druh projekcie:   digitálna
Projekčný systém:
Počet projektorov:   1
Priemer premietacej plochy:
Počet miest:
www.solarastronomy.sk

Hvezdáreň a planetárium Medzev
Druh planetária:   pevná inštalácia
Rok otvorenia:  2013
Projekčný systém:  GOTO EX3
Priemer premietacej plochy:  3,4 m
Počet miest:  20
wp.kcubar.sk

Slovenské technické múzeum
Druh planetária:   pevná inštalácia
Rok otvorenia:  1975
Druh projekcie:  optomechanická
Priemer premietacej plochy:  8 m
Počet miest:  42
https://stm-ke.sk

MOBILNÉ PLANETÁRIÁ

Hvezdáreň v Partizánskom
Druh planetária:   mobilné
Rok otvorenia:   2012
Druh projekcie:   digitálna
Projekčný systém:
Počet projektorov:   1
Priemer premietacej plochy:
Počet miest:
www.hvezdaren.sk

Tekovská hvezdáreň v Leviciach
Druh planetária:   mobilné
Rok otvorenia:
Druh projekcie:   digitálna
Projekčný systém:
Počet projektorov:   1
Priemer premietacej plochy:
Počet miest:
www.hvezdarenlevice.sk

GOS - Hvezdáreň Rožňava
Druh planetária:   mobilné
Rok otvorenia:
Druh projekcie:   digitálna
Projekčný systém:
Počet projektorov:   1
Priemer premietacej plochy:
Počet miest:
www.gos.sk/hvezdaren

Krajská hvezdáreň v Žiline
Druh planetária:   mobilné
Rok otvorenia:  2018
Druh projekcie:   digitálna
Projekčný systém:  Immersive Adventure MIP PRO 1600
Počet projektorov:   1
Priemer premietacej plochy:  5,5 m
Počet miest:  23
www.astrokysuce.sk

Krajská hvezdáreň v Michalovciach
Druh planetária:   mobilné
Rok otvorenia:
Druh projekcie:   digitálna
Projekčný systém:
Počet projektorov:   1
Priemer premietacej plochy:
Počet miest:
www.khazkc.sk


KONTAKT
aps@planetarium.sk
+421 35 245 11 01